Annoteren van een overige regel

Een overige regel is niet een type regel die zijn herkomst heeft in de Omgevingswet of in de STOP/TPOD terugkomt.

In de praktijkrichtlijnen bedoelen we met de ‘overige regel’ alle regels die niet één van onderstaande is:

  • regel over een activiteit;
  • omgevingswaarderegel;
  • instructieregel;
  • regel over een omgevingsnorm;
  • regel met een functie of andere gebiedsaanwijzing.

Om uit te leggen hoe er met de STOP/TPOD geannoteerd moet worden wanneer het géén van bovenstaande situaties betreft, is deze voorbeelduitwerking voor de ‘overige regel’ gemaakt.

Hoe annoteer je een overige regel?

Een groot deel van de nodige acties wordt door de software geautomatiseerd. Zo zorgt de software voor de juiste koppeling tussen de IMOW-objecten, dat tekst en kaart verbonden zijn en dat jij je bezig kunt houden met de inhoud. Dat laatste is namelijk niet iets wat de software voor je kan doen.

Als opsteller van het omgevingsdocument moet je dus aan de slag met:

  • Het opstellen en annoteren van tekst (wat regel ik?);
  • Het koppelen van locaties aan de tekst (waar?).

Voor het annoteren van de tekst is hierna uitgelegd welke gegevens jij moet of kunt toevoegen. Een deel van de gegevens zit in waardelijsten. De waardelijsten zijn raadpleegbaar via de stelselcatalogus Omgevingswet. De lijst van mogelijke waarden zal uiteindelijk geïntegreerd zijn in de planmaaksoftware.

Voorbeeld: artikel met begripsbepalingen

In het voorbeeld hieronder is een artikel met begripsbepalingen uitgewerkt.

voorbeeld annoteren overige regel

Conceptuele weergave annoteren van een overige regel

1. Type regel: om welk type regel gaat het en aan wie is het gericht?
Er zijn drie typen regels die je kunt kiezen. Een regel voor iedereen, een instructieregel of een omgevingswaarderegel. Een overige regel is per definitie niet een instructieregel of een omgevingswaarderegel. Zoals dit voorbeeld aangeeft, is het artikel met de begripsbepalingen van het type 'regel voor iedereen'. Alle regels binnen een artikel moeten van hetzelfde type zijn.

2. Locatie: op welke locatie is deze regel van toepassing?
Om de raadpleger via Omgevingsloket van de juiste informatie te voorzien, is het noodzakelijk om aan te geven waar de regel van toepassing is. Geef hiervoor aan op welke locatie de regel van toepassing is.

3. Idealisatie: is de begrenzing van de locatie exact of indicatief bedoeld voor deze regel? Als je hebt aangegeven op welke locatie deze regel van toepassing is, kun je vervolgens met de idealisatie aangeven of de begrenzing van de locatie voor déze regel exact of indicatief geïnterpreteerd moet worden. Dit attribuut zegt dus iets over de begrenzing van de locatie voor díe specifieke regel. De reden hiervoor is dat de locatie op deze manier ook voor andere regels gebruikt kan worden, zonder dat ze dezelfde idealisatie moeten hebben. Indicatief kan bijvoorbeeld gebruikt worden wanneer de begrenzing van de locatie bepaald is op basis van een berekening of wanneer een locatie bedoeld is als indicatie of zoekzone voor de plek voor een toekomstige ontwikkeling: pas later wordt de daadwerkelijke plek bepaald. In het geval van begripsbepalingen wordt er altijd voor een exacte idealidatie gekozen.

Dankzij het annoteren van de ‘idealisatie’ en het aangeven van de bijbehorende ‘locatie’ is precies duidelijk waar de regel van toepassing is. De raadpleger kan nu in het Omgevingsloket op een plek in de kaart prikken en ziet dan dat hetartikel daar van toepassing is en weet dankzij het regeltype ook dat de regel voor hem van toepassing is.

Wat kun je allemaal nog meer doen?

Een raadpleger kan, met behulp van jouw acties uit 1 tot en met 3, ontdekken welke regels op een locatie voor hem interessant kunnen zijn (voor iedereen gelden). Hij ziet dat niet op de kaart, want een regel op zichzelf (zonder een inhoudelijke annotatie, zoals een gebiedsaanwijzing) heeft geen presentatie op de kaart.

De hierna genoemde mogelijkheden zijn in het geval van begripsbepalingen niet waarschijnlijk, maar zijn voor andere situaties wel mogelijk wanneer het een 'regel voor iedereen' betreft. Het is mogelijk om een thema, gerelateerde regeltekst of inhoudelijke annotatie toe te voegen. Wanneer er een wens is om een inhoudelijke annotaties zoals activiteit, omgevingsnorm of gebiedsaanwijzing toe te voegen, lees daarvoor verder op onderstaande pagina’s:

Het is niet mogelijk om de regel (type: regel voor iedereen) te combineren met een instructieregel of omgevingswaarde.

Bovenstaande stappen geven inzicht in hoe de standaard bedoelt is, de exacte werking van de maaksoftware kan afwijken.

Verder lezen

Kijk voor de andere ‘hoe annoteer ik …?' op de volgende pagina’s:

 

Voor meer informatie over de omgevingsdocumenten waarin 'overige regels' gesteld kunnen worden zie de volgende pagina’s:

Updates per e-mail ontvangen?