Werkplaats Omgevingsvisie

Om de mogelijkheden van de omgevingsvisie te verkennen en ervaringen te delen organiseerde Geonovum de werkplaats Omgevingsvisie. In deze werkplaats kwamen professionals van verschillende bevoegd gezagen bij elkaar en gingen zij aan de slag met het instrument Omgevingsvisie. Het uiteindelijke doel van de werkplaats was om te komen tot concrete resultaten: een inhoudelijk en technisch goede Omgevingsvisie.

In de werkplaats werken de provincie Utrecht, de gemeenten Leiden en Haarlem en het Rijk concreet aan enkele Omgevingsvisies. Geonovum faciliteerde en ondersteunde de werkplaats met inhoudelijke en technische kennis en expertise. De lessen die geleerd zijn, zijn hieronder per onderwerp beschreven.

Updates per e-mail ontvangen?